Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 05 2015

Profesor psychologii zadał pytanie ile waży szklanka z wodą. Odpowiedź jest lekcją życia
Psycholog podczas wykładu na temat zarządzania stresem przeszedł się po sali. Gdy podniósł szklankę z wodą, wszyscy pomyśleli że zaraz zada pytanie "czy szklanka jest w połowie pusta czy pełna". Zamiast tego, z uśmiechem na ustach, zapytał "ile waży ta szklanka?".
Odpowiedzi były różne, od 200 g do 0,5 kg
Psycholog odpowiedział: "Nie jest istotne ile waży ta szklanka. Zależy ile czasu będę ją trzymał. Jeśli potrzymam ją minutę to nie problem. Gdy potrzymam ją godzinę, będzie mnie boleć ręka. Gdy potrzymam ją cały dzień, moja ręka straci czucie i będzie sparaliżowana. W każdym przypadku szklanka waży tyle samo, jednak im dłużej ją trzymam tym cięższa się staje.
Kontynuował: "Zmartwienia i stres w naszym życiu są jak ta szklanka z wodą. Jeśli o nich myślisz przez chwilę nic się nie dzieje. Jeśli o nich myślisz dłużej, zaczynają boleć. Jeśli myślisz o nich cały dzień, czujesz się sparaliżowany i niezdolny do zrobienia czegokolwiek.

Pamiętaj by odłożyć szklankę !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Reposted bymadamemonroe madamemonroe

February 19 2015

8890 f229 420
Sponsored post
Reposted byLegendaryy Legendaryy
4895 a0b6 420
Reposted fromfelicka felicka viagoby goby
8445 2ea0
Reposted frompiszczel piszczel viakiks kiks
9753 62c1 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakiks kiks
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— serplesniowy.soup.io
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viacryingangel cryingangel
1003 975e 420

February 05 2015

Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej.
— Henry Ford
Reposted fromkyte kyte viacryingangel cryingangel
0501 9b92 420
2974 6ba3 420
Reposted fromxxxkarmacoma xxxkarmacoma viabutterfly94 butterfly94

February 04 2015

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Reposted fromoutcat outcat viagoby goby
Niestety, człowiek najbardziej nienawidzi kogoś, na kim mu kiedyś zależało.
— Cassandra Clare
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viagoby goby
7728 387d 420
Reposted fromiamlosingmyselfff iamlosingmyselfff viagoby goby
Nigdy się nie powstrzymuj. Bądź pewna czego chcesz od życia, mów co czujesz i nigdy nie obawiaj się być sobą. Nie zważaj na to co myślą inni. Żyjesz dla siebie, nie dla nich.
— J.A. Redmerski "Na krawędzi nigdy"
Reposted fromMissMurder MissMurder viabutterfly94 butterfly94

February 19 2014

Reposted fromniebieskoczarna niebieskoczarna viakiks kiks
8550 2592 420
Reposted frombeckycue beckycue viagriber griber
Reposted frommefir mefir viafairyland fairyland
Reposted fromMissySleepy MissySleepy viabutterfly94 butterfly94
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...